«Психотерапія - сучасна наука про людину»

АСОЦІАЦІЯ ПСИХОТЕРАПЕВТІВ І ПСИХОАНАЛІТИКІВ УКРАЇНИ
ЄВРОПЕЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ПСИХОАНАЛІТИЧНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ
ГО «Національна академія наук вищої освіти України»
ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України»
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця,
кафедра медичної психології, психосоматичної медицини і психотерапії

  Шановні колеги!

Ми раді запросити Вас взяти участь у роботі Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Психотерапія – сучасна наука про людину», організатором якої є Асоціація психотерапевтів і психоаналітиків України (далі – АППУ), повноправний член Європейської федерації психоаналітичної психотерапії, яка відбудеться в онлайн-форматі з 20 по 22 листопада 2020 року у м. Києві.

Душевне життя людини в сучасному постіндустріальному суспільстві повне сум’яття, тривог і розчарувань. Глобальні природні катаклізми, невідступна військова і терористична загрози, масштабні соціальні потрясіння, політична і економічна нестабільність вселяють почуття незахищеності і невпевненості в завтрашньому дні. Розз’єднання усталених соціальних інститутів, розпад ціннісних систем і девальвація ідеологій не дають можливості відчути якусь опору в нашому мінливому світі, зайняти в ньому гідне місце. Безпрецедентний вибух сучасних технологій багаторазово збільшує область контакту з тривожними подіями дня, але дає мізерно мало інструментів оволодіння реальністю в нескінченному, каламутному інформаційному потоці.

Психотерапія як галузь наукового знання про організацію душевного життя людини, його дисгармонії, відхилення та недуги, має відповідати на зростаючі потреби соціуму, що не знаходять в наш непевний час іншого адресата. Разом з тим, психотерапія як галузь діяльності схильна до тих самих турбулентних течій, які роблять сьогодні співтовариство людей таким ненадійним «контейнером» для людини. Можливо, саме з цієї причини за практично тридцять років існування української психотерапії в нашій країні досі немає відповідного закону, що регулює діяльність у цій сфері. Так, саме тому ми спостерігаємо нескінченне множення і дроблення професійних співтовариств, зростання індивідуальної ініціативи при зниженні соціальної відповідальності, нерозбірливий еклектизм в практичній діяльності, яка часто балансує на межі натхненного аматорства.

Якою має бути сучасна українська психотерапія, щоб відповідати реальним, нагальним проблемам українського суспільства? Що можемо зробити ми, українські психотерапевти, для того щоб зміцнити в нашій діяльності примат науковості та професійної етики, підтримати високий стандарт освіти і практики, і при цьому зберегти живе різноманіття нашої дисципліни, її творчий і гуманний дух?

Асоціація психотерапевтів і психоаналітиків України – одне з найстаріших громадських професійних об’єднань, яке розвиває різні напрямки психотерапії, ґрунтуючись на експертизі їх ефективності, науковості теоретичної бази, відповідності міжнародним стандартам освіти і практики, прийнятим етичним нормам, активно взаємодіє з міжнародним професійним співтовариством, розглядає психотерапію як окремий вид професійної діяльності.

АППУ запрошує до участі в онлайн-конференції та відкритого діалогу психотерапевтів, психоаналітиків, психологів, психіатрів, наркологів, соціальних працівників, педагогів, студентів медичних, психологічних і педагогічних факультетів ВНЗ, викладачів і учнів освітніх проектів в галузі психотерапії.

Програма онлайн-конференції включає пленарні, секційні та стендові доповіді, дискусії, воркшопи, майстер-класи, круглі столи, супервізії та велику аналітичну групу. В якості лекторів і ведучих груп виступлять провідні зарубіжні та вітчизняні психотерапевти.

Президент,

д-р мед.н., професор,  акад. ГО «НАН ВО України»                    Станіслав ТАБАЧНІКОВ

Контактна інформація:

З питань участі у конференції в якості доповідача або ведучого звертатись до

Інни Чухрій за тел: +380 (98) 877 96 25

Тетяни Борець на Viber або Telegram за тел: +380 (67) 380 91 26

або на e-mail: appu-conference@googlegroups.com

З питань сплати організаційних внесків за участь у конференції прохання звертатись до

Лесі Лоріашвілі на Viber або Telegram за тел: +380 (50) 445 72 44

або на e-mail: appu-conference@googlegroups.com

З питань участі у конференції, отримання інформації про ведучих і доповідачів, відомостей про заплановані заходи на конференції прохання звертатись до

Оксани Афадєєвої на Viber або Telegram за тел: +380 (97) 223 14 08

або на e-mail: appu-conference@googlegroups.com