«Психотерапія - сучасна наука про людину»

Асоціація психотерапевтів і психоаналітиків України

Європейська Федерація Психоаналітичної психотерапії

Академія наук вищої освіти України

ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України»

Кафедра медичної психології, психосоматичної медицини і психотерапії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

Шановні колеги!

Ми раді запросити Вас на Міжнародну науково-практичну конференцію Асоціації психотерапевтів і психоаналітиків України, повного члена Європейської федерації психоаналітичної психотерапії, яка пройде в Києві з 20 по 22 листопада 2020 року.

Душевне життя людини в сучасному постіндустріальному суспільстві повне сум’яття, тривог і розчарувань. Глобальні природні катаклізми, невідступна військова і терористична загроза, масштабні соціальні потрясіння, політична і економічна нестабільність вселяють почуття незахищеності і невпевненості в завтрашньому дні. Роз’єднання усталених соціальних інститутів, розпад ціннісних систем і девальвація ідеологій не дають можливості відчути якусь опору в нашому мінливому світі, зайняти в ньому скільки-небудь міцне і гідне місце. Безпрецедентний вибух сучасних технологій багаторазово збільшує область контакту з тривожними подіями дня, але дає мізерно мало інструментів оволодіння реальністю в нескінченному, каламутному інформаційному потоці.

Психотерапія як галузь наукового знання про організацію душевного життя людини, його дисгармонії, відхилення та недуги, володіє безумовним потенціалом відповідати на зростаючі потреби соціуму, що не знаходять в наш непевний час іншого адресата. Разом з тим, психотерапія як область діяльності схильна до тих самих турбулентних течій, які роблять сьогодні співтовариство людей таким ненадійним контейнером для людини. Можливо, саме з цієї причини за тридцять років існування української психотерапії в нашій країні до цих пір не існує адекватного закону, що регулює діяльність у цій сфері. Можливо, саме тому ми спостерігаємо нескінченне множення і дроблення професійних співтовариств, зростання індивідуальної ініціативи при зниженні соціальної відповідальності, нерозбірливий еклектизм в практичній діяльності, яка часто балансує на межі натхненного аматорства, а часом і відвертого шарлатанства.

Якою має бути сучасна українська психотерапія, щоб відповідати реальним, насущним проблемам українського суспільства? Що можемо зробити ми, українські психотерапевти, для того щоб зміцнити в нашій діяльності примат науковості та професійної етики, підтримати високий стандарт освіти і практики, і при цьому зберегти живе різноманіття нашої дисципліни, її творчий і гуманний дух?

Асоціація психотерапевтів і психоаналітиків України – одне з найстаріших всеукраїнських професійних об’єднань, яке розвиває різні напрямки психотерапії, грунтуючись на експертизі їх ефективності, науковості теоретичної бази, відповідності міжнародним стандартам освіти і практики, прийнятим етичним нормам, активно взаємодіє з міжнародним професійним співтовариством, розглядає психотерапію як окремий вид професійної діяльності.

АППУ запрошує до участі в конференції та відкритого діалогу психотерапевтів, психологів, психіатрів, соціальних працівників, педагогів, студентів медичних, психологічних і педагогічних відділень ВНЗ, викладачів і учнів освітніх проектів в області психотерапії.

Програма конференції включає пленарні, секційні та стендові доповіді, дискусії, воркшопи, майстер-класи, круглі столи, супервізії та велику аналітичну групу. В якості лекторів і провідних груп виступлять провідні зарубіжні та вітчизняні психотерапевти.

Контактна інформація:

З питань участі у конференції в якості доповідача або ведучого звертатись до

Інни Чухрій за тел: +380 (98) 877 96 25

Тетяни Борець на Viber або Telegram за тел: +380 (67) 380 91 26

або на e-mail: appu-conference@googlegroups.com

З питань сплати організаційних внесків за участь у конференції прохання звертатись до

Лесі Лоріашвілі на Viber або Telegram за тел: +380 (50) 445 72 44

або на e-mail: appu-conference@googlegroups.com

З питань участі у конференції, отримання інформації про ведучих і доповідачів, відомостей про заплановані заходи на конференції прохання звертатись до

Оксани Афадєєвої на Viber або Telegram за тел: +380 (97) 223 14 08

або на e-mail: appu-conference@googlegroups.com